พระกริ่งพุทธะ

 

พระกริ่งพุทธะ เป็นอีกหนึ่งในสุดยอดพระกริ่งของหลวงปู่แสง จันดะโชโต  ได้ขออนุญาตจัดสร้างที่วัดป่าวิมุติธรรมพร้อมทั้งรูปเหมือนไม้แกะ  ได้ขออนุญาตจัดสร้างเป็นกรณีพิเศษเป็น  การจัดสร้างเป็นการเฉพาะ เนื่องจากสร้างเป็นจำนวนน้อย

วิธีการหล่อ
พระกริ่งพุทธะนั้นได้ใช้กรรมวิธีแบบการหล่อเหวี่ยง และทำเพียงแค่ 2 เนื้อเท่านั้น คือเนื้อทองคำ และเนื้อนวะ  เนื้อนวะนั้นเมื่อได้ทำการหล่อเสร็จแล้วได้นำไปปิดก้นด้วยทองคำ
และได้นำไปปลอกผิวทุกองค์ ส่วนการปลอกผิวได้ทำการปลอกผิวด้วยมือ

วันอธิษฐานจิต
หลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตให้ถึง 3 วาระด้วยกัน คือ

วาระที่ 1    วันพุธที่  1  มี.ค. 2560
วาระที่ 2   วันอังคารที่ 15 มี.ค. 2560  ( พร้อมรูปหล่ออัศจรรย์ )
วาระที่3    วันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 2560

 

 

จำนวนการสร้าง
เนื้อทองคำ                  7       องค์
เนื้อนวะก้นทองคำ      19     องค์