เหรียญเหนือโลก

เย็นวันอังคารที่  29 ส.ค. 2560  ผมได้สนทนากับหลวงปู่เรื่องวัตถุมงคลของท่าน ผมได้กราบ
เรียนหลวงปู่ว่า ผมยังมีชนวนโลหะเหลืออยู่จากชุดฉลองเจดีย์อยู่พอสมควร หลวงปู่ท่านได้
กล่าวว่า   ” นั่นของดีตั๊วนิ “  หลวงปู่ท่านจึงถามว่า งานกฐินเหลืออีกกี่วัน ทำมาให้ทันงานกฐิน
และท่านได้กล่าวว่า

” เหรียญนี้อาตมาจะเก็บรักษาไว้อย่างดี คนใหนที่จะได้ต้องได้รับการเห็น
ควรและพิจารณาจากอาตมาก่อน “

แล้วหลวงปู่ได้กล่าวอีกว่า    ” เหรียญนี้ดีนะนี่ เป็นของดี “

หลวงปู่ท่านเอ่ยขึ้นมาทั้งๆ ที่ยังไม่ได้สร้างและแบบพิมพ์ยังไม่มีเลย เหรียญรุ่นนี้นับได้ว่าเป็น
เหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยังไม่ได้จัดสร้าง

หลังจากได้ยินหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้เช่นนี้  เหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่ตั้งใจทำเป็นอย่างมากอีกรุ่น
หนึ่ง และจะทำให้ดีที่สุด  จึงสรุปได้ว่าจะทำขึ้นมาเป็น   เหรียญหล่อมี 2 พิมพ์   คือ

1. พิมพ์นั่งเต็มองค์ทรงอาร์ม

2. พิมพ์ครึ่งองค์ทรงรี

และได้ตั้งชื่อรุ่นนี้ว่า  ” เหรียญเหนือโลก ”  เพราะหลวงปู่ท่านเป็นพระอริยะเจ้าที่อยู่เหนือ
โลกทั้งสาม

แบบพิมพ์และการหล่อ
แบบพิมพ์เหรียญชุดนี้ใช้งานปั้นขึ้นพิมพ์ด้วยมือทั้งหมด ทั้งลักษณะรูปทรงที่อาจจะไม่ได้ทรง
ได้ฉากเท่าที่ควร เพราะต้องการงานปั้นมือโดยไม่ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อคงความเป็นงาน
ปั้นแบบโบราณให้มากที่สุดและให้ดูลงตัว เน้นที่อารมณ์ของงานมากกว่า

วันอธิษฐานจิต
ชุดเหรียญเหนือโลกได้นำไปให้หลวงปู่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตให้ใน  วันพฤหัสที่ 5 ต.ค. 2560
ตรงกับวันออกพรรษา และได้นำเหรียญชุดนี้ถวายหลวงปู่ใน  วันเสาร์ที่  7 ต.ค. 2560  หลวงปู่
ได้เมตตาอธิษฐานจิตให้อีก และในบ่าย  วันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 2560  หลวงปู่ท่านได้ย้ายไปจำวัด
ที่วัดป่าหัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  หลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตให้เป็นพิเศษอีกครั้ง
เท่ากับว่าเหรียญเหนือโลกหลวงปู่ท่านได้เมตตา  อธิษฐานจิตถึง 3 วาระ  ด้วยกัน

 

                จำนวนการจัดสร้าง

เหรียญเหนือโลกนั่งเต็มองค์ 

1. เนื้อทองคำ          7      ชุด

2. เนื้อเงิน              19      องค์

3. เนื้อนวะ             49      องค์

4. เนื้อสำริด          279    องค์

5. เนื้อเงินต้นแบบ   1      องค์

 

 

 

เหรียญเหนือโลกครึ่งองค์

1. เนื้อทองคำ        7      ชุด

2. เนื้อเงิน             17     องค์

3. เนื้อนวะ            33     องค์

4. เนื้อสำริด          111    องค์

5. เนื้อเงินต้นแบบ   1     องค์

 

 

** ชุดทองคำประกอบด้วย  ทองคำ เงิน นวะ   **

* ชุดทองคำกับเนื้อเงิน ได้ตอกโค๊ตคำว่า เหนือโลก เพิ่มอีกหนึ่งตัว*

 

ชนวนอันศักดิ์สิทธิ์ของชุดสุขาวดี  ที่หลวงปู่ท่านทำเพื่อตอบแทนคุณโลกและให้เป็นสมบัติ
ของโลก ได้นำมาหล่อหลอมให้เป็นเหรียญ “เหนือโลก”

ต่อแต่นี้ไปพระชุดสุขาวดี เหรียญเหนือโลกและเหรียญกลีบบัวซุ้มเรือนแก้ว จะเป็นเหรียญที่
มีคุณค่าและจะหายากมาก ดั่งคำพูดหลวงปู่ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า   ” ต่อไปคนทั้งแผ่นดิน จะหา
แต่เหรียญของอาตมา แม้แต่ทองคำทองนากยังไม่มีค่าเท่า “

 

อมตะวาจาหลวงปู่ที่กล่าวไว้กับเหรียญรุ่นนี้

วันเสาร์ที่ 7 ต.ค. 2560  ก่อนขึ้นทำวัดเย็นที่เจดีย์ หลวงปู่ท่านได้กล่าวว่า เหรียญรุ่นนี้มีเทพ
เทวดาปกปักษ์รักษาดูแล

วันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 2560 ขณะที่หลวงปู่ท่านกำลังแจกเหรียญรุ่นนี้ที่กุฏิ หลวงปู่ท่านได้หยิบ
เหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาดู แล้วได้เอ่ยว่า

” เหรียญนี่คักหลาย ล้ำเลิศเบิดซุกยาง ”  (เหรียญนี้ดีมาก  ล้ำเลิศทุกประการ)