เหรียญเมตตา

 

เหรียญเมตตา

 

หลวงปู่ได้มีดำริให้ไปจัดสร้างเหรียญมาอีกหนึ่งรุ่น  โดยหลวงปู่ท่านได้กำชับว่า

ให้มีขนาดเท่านิ้วโป้งก็พอ ( หลวงปู่ท่านได้ชูนิ้วโป้ง ) ไม่ต้องทำใหญ่ มันเปลือง

เมื่อแบบกระดาษเสร็จแล้ว  ได้นำถวายให้หลวงปู่ท่านพิจารณา เมื่อหลวงปู่ท่าน

เห็นควรว่าดีแล้ว  จึงได้นำไปให้ช่างได้ดำเนินการในการแกะบล๊อกต่อไป

 

เมื่อเหรียญได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย  ได้นำให้หลวงปู่ท่านพิจารณาเหรียญจริง

ในวันที่ 6 ม.ค. 2558  แล้วหลวงปู่ท่านได้เมตตาแจกให้กับ ครูบาที่อยู่ในวัดและ

ญาติโยมที่มากราบหลวงปู่ในวันนั้น

 

เหรียญที่หลวงปู่ท่านได้แจกในวันนั้น  ยังไม่มีการตอกโค๊ตใดๆ เลย  นับได้ว่าเป็น

เหรียญปฐมฤกษ์  จำนวนเหรียญที่ได้ถวายในวันนั้น  จำนวน 100 เหรียญ

 

วันอธิษฐานจิต

ในบ่ายวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 2558  ได้นำเหรียญเมตตา

มาถวาย หลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิต  พร้อมทั้ง

แจกญาติโยมที่มาในวันนั้น

 

จำนวนในการจัดสร้าง

 

1. ชุดทองคำ                            17  ชุด ( ทองคำ นาก  เงินหน้ากากทองคำ )

2. เนื้อเงิน                                65      เหรียญ

3. เนื้อนวะ                                83      เหรียญ

4. หน้าทองคำขอบเงิน               14      เหรียญ ( ตอก 999 ทุกเหรียญ )

5. หน้าทองแดงขอบทองเหลือง  209     เหรียญ

6. เนื้อทองแดง                        1590    เหรียญ

7. เนื้อทองเหลือง                    15500   เหรียญ ถวายหลวงปู่ ( ไม่ตอกโค๊ต 100 เหรียญ )

 

 

*** หมายเหตุ ***

1. จะมีเหรียญที่ไม่ตอกโค๊ตใดเลย  100 เหรียญ เป็นเหรียญเนื้อทองเหลือง

    เท่านั้น  ด้านหลังจะเป็นบล๊อกวงเดือนทั้งหมด

2. เหรียญที่เป็นบล๊อกวงเดือน  จะมีเฉพาะในเนื้อทองเหลืองเท่านั้น จำนวน

    800 เหรียญ  เท่ากับว่า เหรียญบล๊อกวงเดือนนี้  จะเป็นเหรียญที่ไม่ตอก

    โค๊ต 100 เหรียญ และเหรียญตอกโค๊ต 700 เหรียญ

3. ลักษณะของเหรียญบล๊อกวงเดือน

    ให้ดูที่ด้านหลังเหรียญ  ที่พื้นของเหรียญจะมีเหมือนจุดกลมๆ ไม่นูนมาก

     มีเส้นวิ่งล้อมรอบอยู่ใต้พื้นยันต์เป็นวงกลม  เอียงเหรียญแล้วดูด้วยแว่น

     ขยายจะมองเห็นได้ชัดเจน