เหรียญสุขแสนกัลป์

 

 

 

เหรียญสุขแสนกัลป์  (สุขแสนกัป ทรัพย์แสนกัลป์)

บ่ายวันอาทิตย์ที่  19 พ.ค. 2562  หลวงปู่ท่านมีดำริให้อนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล แล้วให้นำมาถวายที่   วัดพุทธรัตนวนาราม   จ.เชียงใหม่

หลวงปู่แสงท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า    “วัตถุมงคลของอาตมา เมื่อได้อธิษฐานจิตดีแล้วพุทธคุณนั้น
จะคงฤทธิ์ไว้ตลอด เหมือนเชือกที่ตึงแล้วไม่มีหย่อน ต่อให้เอาไปฝังดินไว้เป็นกัปเป็นกัลป์ก็ไม่
มีวันจืดวันจาง”

สุขแสนกัป ทรัพย์แสนกัลป์ ได้นำพยางค์แรกคือ “ สุข “ และสองพยางค์สุดท้ายคือ”แสนกัลป์” นำมารวมกัน จึงเป็นที่มาของเหรียญรุ่นนี้ว่า “สุขแสนกัลป์” คือสุขชั่วกัปชั่วกัลป์

 

การจัดสร้าง

เหรียญสุขแสนกัลป์หลวงปู่แสง ได้ทำการแกะแม่พิมพ์แบบแกะสด โดยนายช่างที่เคยฝากผล
งานเหรียญดังที่คลาสสิคเอาไว้มากมาย เน้นงานลายเส้น ทำให้เหรียญมีมิติสวยงามมีเสน่ห์
ลงตัวยิ่ง

 

วันอธิษฐานจิต

เหรียญสุขแสนกัลป์ได้นำไปอธิษฐานจิตใน วันพุธที่  14 ส.ค. 2562 ประมาณเวลา 16.00 น.
พร้อม พระอุปคุตคหบดี

หลวงปู่ท่านได้เมตตา “สัคเค” (เป็นบทสวดชุมนุมเทวดา) ด้วยองค์ท่านเอง ถึง 2 ครั้ง

ครั้งแรก       ตอนที่รถเข้ามาในบริเวณวัด

ครั้งที่สอง    ตอนนำวัตถุมงคลลงมาถวายพร้อมทั้งอธิษฐานจิต โดยหลวงปู่ท่านได้อัญเชิญเหล่าเทพเทวดาทุกหมู่เหล่า ทุกชั้นฟ้า หลังจากนั้นหลวงปู่ท่านได้กล่าวว่า “เทพเทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ มากันเยอะเต็มไปหมด พวกนาคก็พากันมาจนแน่น ให้มากันเลยมากันเยอะๆ วัดนี้ถึงที่จะแคบ แต่ไม่ใจแคบ มากันให้หมดเลย”

 

จำนวนการจัดสร้าง

1.  เนื้อทองคำตอก 999   จำนวน 1 องค์
2.  เนื้อทองคำ จำนวน   9 องค์
3.  เนื้อนวะโลหะ จำนวน  39 องค์
4.  เนื้อเงิน จำนวน  42 องค์
5.  เนื้อขันลงหิน จำนวน   36 องค์
6.  เนื้ออัลปาก้า 2 โค็ต จำนวน  11 องค์
7.  เนื้ออัลปาก้า จำนวน  100  องค์
8.  เนื้อทองแดง จำนวน  4212 องค์

 

 

 

 

 

 

 

 

นับเป็นความโชคดีและวาสนาของ   เหรียญสุขแสนกัลป์  และ  พระอุปคุตคหบดี   ที่เป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่หลวงปู่ท่านได้เมตตา  “สัคเค”  (บทสวดชุมนุมเทวดา)  อัญเชิญเทพ เทวดา ทุกหมู่เหล่า ทุกชั้นฟ้า ทั้ง อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ พญานาคทุกสกุลด้วยองค์ท่านเอง