เหรียญหล่อเทพศรัทธา

 

 

คณะศิษย์หลวงปู่ได้มีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันว่า น่าจะทำเหรียญรุ่นหนึ่งถวายหลวงปู่เพื่อเป็น
การบูชาคุณครูอาจารย์  จะเป็นการร่วมสร้างรวมศรัทธาของศิษย์ทุกท่าน เนื่องจากที่ผ่านมาจะเป็น
การสร้างของแต่ละบุคคลมากกว่า

เมื่อเห็นพ้องต้องกันคณะศิษย์จึงเข้ากราบเรียนและขออนุญาตหลวงปู่ในการจัดสร้าง หลวงปู่ท่าน
ได้พิจารณาแล้วก็อนุญาตให้สร้างได้  พร้อมทั้งได้เอ่ยวาจาทันทีว่า   ” เหรียญนี้อาตมาเห็นแล้วว่าดี
ตั้งแต่ยังไม่ทันได้สร้าง ไม่ต้องเสกก็ขลังแล้ว  เป็นเหรียญรวมศรัทธาสามัคคีของลูกศิษย์อาตมา         

ใครอยากได้ของดีให้พากันจองเอาเด้อ “    หลวงปู่ท่านได้เอ่ยวาจาต่อหน้าญาติธรรมและแม่ขาวในวัด

แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญของเหรียญหล่อรุ่นนี้

เมื่อหลวงปู่ท่านได้อนุญาตแล้ว ก็เริ่มดำเนินงานโดยมีการลงความเห็นกันว่า จะทำเป็นเหรียญหล่อ
โบราณรูปทรงไข่นั่งสมาธิเต็มองค์  เพื่อให้รูปแบบแตกต่างจากเหรียญหล่อรุ่นอื่น จึงนำรูปหลวงปู่
ตอนท่านอายุ 70 กว่ามาเป็นต้นแบบ แล้ววางหูเหรียญเป็นแบบหูขวาง

หลังจากได้รูปแบบลงตัวแล้วจึงได้จัดหาช่างปั้น โดยช่างปั้นเหรียญหล่อเทพศรัทธาคือทายาทของ
อ.มาลี พัฒนช่าง ได้มารับมอบหมายในการปั้นเหรียญหล่อรุ่นนี้

โดยงานปั้นเหรียญหล่อชุดนี้จะใช้งานปั้นด้วยมือทุกอย่าง ไม่ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือสมัยใหม่เข้า
มาช่วยแกะ  แม้กระทั่งการขึ้นรูปทรงเหรียญก็ขึ้นด้วยมือ  เพื่อต้องการงานปั้นแบบโบราณจริงๆ งาน
ปั้นแบบนี้จะมีความสวยที่ลงตัว ไม่แข็งกระด้าง จะแตกต่างจากงานสมัยใหม่ที่ส่วนใหญ่จะใช้เครื่อง
คอมพ์เป็นการขึ้นรูปและแกะตัวหนังสือ

ศิลปะงานปั้นมือแบบ 100% ต่อไปจะหาได้ยากมาก ช่างยุคเก่าก็เริ่มจะหมดไป ช่างยุคใหม่ก็ใช้การ
พึ่งพาของเทคนิคสมัยใหม่จากคอมพิวเตอร์  ทำให้งานปั้นมือแบบยุคเก่าก่อนที่เป็นทั้งศาตร์และศิลป์
นั้นเริ่มจะสูญหาย และพบเจอได้น้อยมากในปัจจุบันนี้

 

วันอธิษฐานจิต

เหรียญหล่อเทพศรัทธาได้รับการเมตตาอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่แสง จันดะโชโต  ในวันพฤหัสบดี
ที่   28 พ.ค. 2561    เมื่อหลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตเสร็จ  ได้เกิดเสียงฟ้าลั่นอย่างแรงเหมือนฟ้าแยก 3
ครั้งติด  หลวงปู่ท่านถึงกับชี้นิ้วไปบนท้องฟ้าตรงเสียงที่ลั่นทันที  เสมือนเหรียญรุ่นนี้เหล่าหมู่มวลเทพ

เทวดาต่างรับรู้และร่วมยินดีกับเหรียญรุ่นนี้

วาระที่ 2   วันจันทร์ที่   9 ก.ค. 2561   หลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตให้อีกวาระ และได้นำเหรียญ
หล่อเทพศรัทธาเนื้อสำริดถวายหลวงปู่เต็มจำนวน  3,020 องค์

หลังจากอธิษฐานจิตเสร็จดีแล้ว หลวงปู่ท่านได้บอกว่าเหรียญรุ่นนี้หนักมาก แม้ในขณะที่ท่านแจก
ท่านจะพูดตลอดว่า   ” เหรียญนี้หนักเด้อ หนักอีหลี “

 

จำนวนการจัดสร้าง

เนื้อทองคำ                                          19           เหรียญ
เนื้อรัตนะโลหะ                                    19           เหรียญ
เนื้อเหล็กน้ำพี้                                      23          เหรียญ
เนื้อนวะโลหะ                                      55           เหรียญ
เนื้อเงิน                                               75           เหรียญ
เนื้อสำริดโบราณ (ตอกกรรมการ)        108         เหรียญ
เนื้อสำริดตอก 2 โค๊ต                          100        เหรียญ
เนื้อสำริด 1 โค๊ต                              2,920        เหรียญ

 

 

 

 

 

*** คณะศิษยานุศิษย์ร่วมแรงรวมใจจัดสร้างถวายบูชาคุณครูอาจารย์
*** ถวายปัจจัยร่วมสร้างถนนลาดยางมะตอย 450,000 บาท
*** ถวายปัจจัยร่วมสร้างโรงครัววัด 11,000 บาท
*** คณะศิษย์สร้างเหรียญหล่อเทพศรัทธาถวายปัจจัยรวมทั้งหมด 461,000 บาท