รูปหล่ออโรคยา

 

 

 

รูปหล่ออโรคยา

คณะทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลหัวตะพาน นำโดย น.พ.สมฤทธิ์  เวียงสมุทร ได้เข้ากราบเรียน
หลวงปู่แสง  จันดะโชโต ว่ามีเจตจำนงค์ที่จะขออนุญาตจัดสร้าง พระบูชาและรูปเหมือนขนาดห้อยคอ
หลวงปู่อนุญาตให้จัดสร้างได้  ทั้งยั้งมีความเมตตาตั้งชื่อรุ่นให้ว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา”
นับได้ว่า เป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่หลวงปู่ท่านเมตตาได้ตั้งชื่อรุ่นให้

ครบรอบงานทำบุญโรงพยาบาลหัวตะพานในวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560  ทางโรงพยาบาลหัวตะพาน
ได้นิมนต์หลวงปู่มาเป็นประธาน พร้อมทั้งได้เตรียมวัตถุมงคลทั้งพระบูชาและรูปเหมือนขนาดห้อยคอ
ไว้ในพิธีด้วยเพื่อให้หลวงปู่ท่านอธิษฐานจิต หลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตในวันนั้นเลยเท่ากับว่า
รูปหล่อรุ่นนี้ได้อธิษฐานจิตที่โรงพยาบาลให้สมดั่งชื่อว่า  อโคยา ปรมา ลาภา

ส่วนพระบูชารุ่นอโรคยาจะมีขนาดเดียวคือ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว  งานปั้นโดย อ.กิตติชัย  ตรีรัตน์วิชชา
ในท่าที่หลวงปู่ท่านนั่งในอริยบทแบบพักผ่อน และงานหล่อโดยโรงหล่อ เอเชียไฟว์อาร์ท หล่อโดยเนื้อบร้อนซ์ออสเตรเลีย

พระรูปเหมือนขนาดห้อยคอจะมีอยู่ 2 พิมพ์คือ พิมพ์ใหญ่ฐานภูเขา   และ   พิมพ์เล็กก้นอุดผง

 

จำนวนการจัดสร้าง

พระบูชาหน้าตัก 9 นิ้ว        97  องค์
เนื้อเรซิ่นองค์ต้นแบบ          2  องค์

 

พระรูปเหมือนพิมพ์ใหญ่

1. ชุดทองคำ                       20       ชุด    ( ทองคำ เงิน สัตตะโลหะ ทองเหลือง )
2. เนื้อนวะ                             9       องค์
3. เนื้อเงิน                            97      องค์
4. เนื้อสัตตะ                       113      องค์
5. เนื้อทองเหลือง           2384     องค์

 

พระรูปเหมือนพิมพ์เล็ก

1. เนื้อทองเหลือง      1458    องค์

 

 

 

 

หมายเหตุ

รายได้ของพระบูชาและรูปเหมือนขนาดห้อยคอรุ่น อโรคยา ปรมา ลาภา ได้จัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ

ส่วนที่หนึ่ง     ได้มอบถวายหลวงปู่แสง จันดะโชโต ในงานกฐินปี 2560 ที่วัดป่าอรัญญาวิเวกพร้อม
ทั้งรูปหล่อเนื้อทองคำ 1 ชุด ตอกหมายเลข 999

ส่วนที่สอง     นำมาใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วย  ที่โรงพยาบาลหัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

*** รูปหล่อรูปเหมือนขนาดห้อยคอ ทุกเนื้อของหมายเลข 1-19 จะไปอยู่ในชุดทองคำ ***
*** ส่วนหมายเลข 20 ของทุกเนื้อจะไม่มี จะตอกเลข 999 แทน แล้วนำถวายหลวงปู่ ***
*** เนื้อทองเหลืองจะตอกหมายเลขแค่ 1-19 และ 999 เท่านั้น***