รูปหล่อสุขาวดี (ฉลองเจดีย์)

 

บ่ายวันอังคารที่ 4 ก.ค. 2560 หลวงปู่ท่านได้มีดำริว่า ให้ไปทำเหรียญมาเพื่อ

การฉลองเจดีย์ หลวงปู่ท่านย้ำว่า  ทำเหรียญให้เสร็จก่อนที่เจดีย์จะบูรณะเสร็จ

หลวงปู่ท่านได้เน้นย้ำเรื่องฉลองเจดีย์และวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นอย่างมาก

ในการทำพระชุดฉลองเจดีย์ได้ทำขึ้นมาเป็น 2 แบบพิมพ์ คือ พระกริ่งและรูปหล่อ

โดยใช้กรรมวิธี แบบงานหล่อ

อมตะวาจาในบ่าย วันพุธที่ 14 ก.ค. 2560

หลวงปู่ท่านได้กล่าวว่า  ” โลกใบนี้ก็มีคุณกับอาตมา อาตมาก็จะตอบแทนคุณ
โลกใบนี้  อาตมาจะทำเหรียญชุดนี้ให้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น เพื่อทิ้งไว้ให้เป็น
สมบัติของโลก “

 

 

หุ่นพิมพ์ต้นแบบ

งานปั้นหุ่นต้นแบบนั้นได้ใช้ศิลปะงานปั้นแบบหัวโต คือรูปของศรีษะจะมีขนาด
ใหญ่กว่าความเป็นจริง  งานปั้นแบบนี้จะเป็นงานปั้นที่ช่างสมัยก่อนจะนิยมปั้น
เป็นอย่างมาก หรือที่เรียกกันว่า ศิลปะงานปั้นแบบโบราณ

 

กรรมวิธีการหล่อ

รูปหล่อสุขาวดีได้ใช้กรรมวิธีการหล่อทั้งสองแบบ โดยการหล่อแบบวิธีหล่อเหวี่ยง
ได้ใช้หล่อกับเนื้อทองคำและเนื้อขันลงหิน

ส่วนการหล่อโบราณแบบเทดินไทย(ดินขี้วัว) ได้ใช้หล่อกับ เนื้อเงิน  เนื้อนวะโลหะ
และเนื้อสำริด ส่วนเนื้อสำริดนั้นลักษณะผิวพระจะไม่เรียบตึงเนื่องจากได้ผสมแร่และ
ชนวนเก่าเป็นจำนวนมาก ส่วนวรรณะจะคล้ายกับเนื้อนาก
ขนาดขององค์พระ รูปหล่อที่ใช้กรรมวิธีหล่อโบราณดินไทย(ดินขี้วัว) จะมีขนาดใหญ่
กว่าแบบเหวี่ยง เนื่องจากการเทดินไทยนั้นเมื่อโลหะแข็งตัวแล้ว โลหะจะหดตัวลงน้อย
มากหรือแทบจะไม่หดตัวเลย

 

วันอธิษฐานจิต

รูปหล่อสุขาวดีได้นำไปให้หลวงปู่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตให้ในวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 2560

ก่อนวันงานฉลองเจดีย์ 1 วัน  หลวงปู่ท่านได้หยิบพระกริ่งสุขาวดีเนื้อเงินที่เป็นองค์ต้นแบบ

ขึ้นมา  แล้วหลวงปู่ท่านได้เพ่งผ่านพระกริ่งที่ท่านถืออยู่  ครั้งนี้เป็นการอธิษฐานจิตที่แตกต่าง

กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา  คงเป็นดั่งที่หลวงปู่ท่านได้กล่าวว่า ” อาตมาจะทำให้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

ทั้งสิ้น ”  พระชุดสุขาวดีนับได้ว่าเป็นชุดที่หลวงปู่ท่านได้เปิดเต็มให้ครบทุกด้าน หลวงปู่ท่านทำ

เพื่อตอบแทนโลกใบนี้ที่มีบุญคุณกับท่านและทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติอยู่คู่โลก

 

จำนวนการจัดสร้าง (แบบหลังยันต์)

เนื้อทองคำหลังยนต์               1            องค์
เนื้อขันลงหินหลังยันต์            2375     องค์
เนื้อเงินต้นแบบหลังยันต์         1            องค์

 

 

 

จำนวนจัดสร้าง (แบบหลังไม่มียันต์)

เนื้อทองคำ                15     องค์

เนื้อนวะ                    40     องค์

เนื้อเงิน                    41      องค์

เนื้อสำริด                  87     องค์

เนื้อขันลงหิน            12     องค์