พระกริ่งสุขาวดี (ฉลองเจดีย์)

 

…..อมตะวาจา…..

” โลกนี้มีคุณกับอาตมา

อาตมาจะทำเหรียญชุดนี้ให้

โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

เพื่อตอบแทนคุณของโลกใบนี้

ทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของโลก “

 

 

จุดเริ่มต้น

พระกริ่งสุขาวดีเป็นพระกริ่งในชุดฉลองเจดีย์ที่หลวงปู่ท่านได้ดำริให้ไปจัดสร้าง

ซึ่งในชุดฉลองเจดีย์ได้จัดทำเป็น 2 พิมพ์คือ พระกริ่งกับรูปหล่อ

ในบ่ายวันพุธที่ 12 ก.ค. 2560  หลวงปู่ท่านได้เอ่ยขึ้นว่า “โลกนี้มีบุญคุณกับอาตมา

อาตมาไม่เคยลืมคุณ  อาตมาตั้งใจจะตอบแทนด้วยการทำเหรียญชุดนี้เอาไว้ให้กับ

โลก อาตมาจะทำให้โดยที่ไม่มีข้อแม้หรือข้อห้ามใดๆทั้งสิ้น เพื่อทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติ

ของโลกใบนี้ ”

 

หลวงปู่ท่านเน้นย้ำถึงความสำคัญกับเหรียญชุดฉลองเจดีย์เป็นย่างยิ่ง เหรียญชุดนี้

ต้องทำด้วยความรวดเร็ว ด้วยเหตุที่หลวงปู่ท่านได้กำชับไว้ว่า ต้องทำให้เสร็จก่อนที่

เจดีย์จะบูรณะเสร็จ

 

แบบพิมพ์

พระกริ่งสุขาวดีได้ใช้แบบพิมพ์มาจากพระกริ่งจีนมาเป็นต้นแบบ จึงทำให้พระกริ่งชุดนี้มี

ลักษณะค่อนข้างจะเขื่องและดูอวบอิ่ม พุทธศิลป์สวยงามเป็นย่างยิ่ง

ให้สมกับเป็นสุดยอดพระกริ่งของหลวงปู่แสง ที่หลวงปู่ท่านเน้นย้ำและให้ความสำคัญยิ่ง

เพื่อให้สมกับเป็นยอดกริ่งนาม ” สุขาวดี “ หล่อเพื่อการ ” ฉลองเจดีย์ ”

 

กรรมวิธีการหล่อ

พระกริ่งสุขาวดีได้ใช้กรรมวิธี 3 ชนิด คือ

เนื้อทองคำ     ได้ใช้การหล่อแบบเหวี่ยง

เนื้อเงินกับเนื้อนวะ ได้ใช้การหล่อแบบเทโบราณเข้าดินไทย (ดินขี้วัว)

เนื้อสำริด      ได้ใช้การหล่อเทโบราณแบบเข้าปูน

เหตุในการทำพระกริ่งที่ต้องใช้กรรมวิธีถึง 3 แบบ เพราะต้องการความรวดเร็วในการทำ

เพื่อให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ ส่วนการปิดก้นพระกริ่งได้ใช้วิธีการเข้าไม้แบบโบราณ

และแบบอุดผงพุทธคุณพร้อม ฝังตะกรุดจีวร ( จีวรครองกายหลวงปู่ )

 

มวลสารที่บรรจุในพระกริ่ง

พระกริ่งสุขาวดีได้ถูกบรรจุสุดยอดมวลสารมหามงคลไว้ในองค์พระ ประกอบไปด้วย

เนือทองคำ ได้บรรจุ เม็ดแก้วสารพัดนึก  เกศา

เนื้อที่เหลือทุกเนื้อได้บรรจุเกศา ส่วนที่เป็นก้นอุดผงพุทธคุณได้ฝังตะกรุดจีวรทองคำ

(จีวรครองกายหลวงปู่) เป็นจีวรที่ท่านครองกายมาร่วม 20 ปี

 

อธิษฐานจิต

พระกริ่งสุขาวดีและรูปหล่อสุขาวดี หลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตให้ในวันศุกร์ที่ 18
ส.ค. 2560  พร้อมกับรูปหล่อสุขาวดี  โดยที่หลวงปู่ท่านได้หยิบพระกริ่งเนื้อเงินองค์ต้น

แบบขึ้นมา หลวงปู่ท่านได้ใช้จิตเพ่งไปที่พระกริ่งแล้วผ่านไปยังรูปหล่อ เป็นการอธิษจิต

แบบนี้เป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นถึงความพิเศษเป็นอย่างยิ่งของรุ่นสุขาวดี ดั่งที่หลวงปู่

ท่านได้ดำริไว้ว่า  ” โลกใบนี้ก็มีคุณกับอาตมา อาตมาจะทำพระชุดนี้ทิ้งไว้ให้โดยไม่มี

ข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น “

พระชุดสุขาวดีจึงเป็นชุดที่พิเศษจริงๆ ที่หลวงปู่ท่านเปิดเต็มให้ครบทุกด้าน พุทธคุณดี

เลิศทุกทาง  ที่สำคัญการอธิษฐานจิตที่หลวงปู่ท่านตั้งใจทำเพื่อตอบแทนคุณโลกใบนี้

ทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของโลก และเป็นของวิเศษให้อยู่คู่กับโลกตลอดไป

 

จำนวนการจัดสร้าง

พระกริ่งแบบปิดก้น
เนื้อทองคำ                                      15        องค์   ( ตอกโค๊ตตัว พุทธและตัวจิต )
เนื้อนวะก้นทองคำ                            19      องค์   ( กรรมการ ตอกโค๊ตตัวจิต 2 ตัว และตัว ก. )
เนื้อเงินก้นทองคำ                            31      องค์   ( ตอกโค๊ตตัว พุทธ 2 ตัว )
เนื้อนวะก้นนวะ                                46      องค์   ( ตอกโค๊ตตัว จิต 2 ตัว )
เนื้อสำริด                                        285     องค์   ( ตอกโค๊ตตัว พุทธ 1 ตัว )

 

พระกริ่งก้นอุดผงพุทธคุณฝังตะกรุดจีวรทองคำ

เนื้อเงินต้นแบบตะกรุดจีวรทองคำ    1     องค์     ( ฝังตะกรุดจีวรทองคำ 3 ดอก )
เนื้อสำริดตะกรุดจีวรทองคำ            20    องค์     ( ตอกโค๊ตตัว พุทธและตัวจิตไว้ที่ขอบพระใต้ฐาน )

พระกริ่งสุขาวดีเป็นยอดพระกริ่งของหลวงปู่แสง กำเนิดขึ้นมาจากดำริหลวงปู่เพื่อการฉลองเจดีย์
อันเป็นงานมหามงคลที่ยิ่งใหญ่  การอธิษฐานจิตหลวงปู่ท่านทำให้สุดทุกด้านเปิดโชคทุกทางและ
ปิดด้านร้ายทุกจุด  เป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกและรุ่นเดียวของหลวงปู่ที่ท่านทำไว้เพื่อ  ” ตอบแทนคุณ
โลกและให้เป็นสมบัติของโลก ” การที่หลวงปู่ท่านเอ่ยวาจาว่า  ท่านทำให้เป็นสมบัติของโลกนั้น
แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ความสำคัญ และความเป็นที่สุด