เหรียญปั๋มบูรณะเจดีย์

 

ดำริหลวงปู่ เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 2560  ให้ไปจัดสร้างเหรียญมาถวายท่าน เนื่องจาก
ตอนนี้ที่วัดวัตถุมงคลต่างๆ เริ่มจะหมดลง แล้วทางวัดก็กำลังบูรณะพื้นเจดีย์ที่ทรุดตัว และญาติโยมมาเข้ากราบนมัสการหลวงปู่มากขึ้นเรื่อยๆ หลวงปู่เกรงว่าเหรียญจะไม่พอแจก จึงให้ไปสร้างเหรียญมาเพิ่มเติม

เหรียญรุ่นนี้ได้จัดสร้างมาเป็น 2 แบบคือ เป็น เหรียญหล่อทรงเสมา และ เหรียญปั๊ม

เหรียญปั๊มบูรณะเจดีย์   ใช้กรรมวิธีแกะสดตามแบบเหรียญยอดนิยมในสมัยก่อน โดยใช้งาน
แกะเป็นศิลปะแบบนูนต่ำ งานถ่ายทอดเส้นสายได้สวยงามลงตัว งานแบบนี้ในสมัยปัจจุบันหาได้ยากยิ่ง ในสมัยนี้โดยส่วนมากจะแกะโดยใช้เครื่องเสียมากกว่า แล้วค่อยให้ช่างเก็บงานอีกที

วันอธิษฐานจิต

เหรียญรุ่นบูรณะเจดีย์ ทั้งแบบปั๊มและแบบหล่อ หลวงปู่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตในวันพฤหัส
ที่  6 ก.ค. 2560  เมื่อเสร็จดีแล้วหลวงปู่ท่านได้หยิบเหรียญขึ้นมาพิจารณา แล้วหลวงปู่ท่าน
ก็ได้เอ่ยขึ้นว่า ” เหรียญนี้เป็นเหรียญที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง “

 

จำนวนการสร้าง

1.  เนื้อทองคำ          11       องค์
2. เนื้อขันลงหิน        17      องค์
3. เนื้อเงิน                51       องค์
4. เนื้อนวะ              49        องค์
5. เนื้อทองแดง      6,067  องค์