พระกริ่งจักรวาล

 

พระกริ่งจักรวาล ได้จัดสร้างขึ้นเนื่องด้วยวาระที่ องค์หลวงปู่แสง จันดะโชโต ได้ทำบุญอุทิศ
ส่วนกุศล เปิด 3 แดนโลกธาตุ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เมื่อครั้งที่ท่านจำวัดอยู่ที่ วัดป่าดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ในงานบุญใหญ่ในครั้งนี้  หลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้ว่า ถ้าจะทำทั้งทีต้องทำให้หมดไปทั่วทั้ง “จักรวาล”

งานบุญใหญ่บุญจักรวาลนี้ หลวงปู่ท่านได้ให้ความสำคัญยิ่ง ทางคณะศิษย์จึงได้ทำพระกริ่ง
ขึ้นมาชุดหนึ่ง  เพื่อเป็นที่ระลึกที่  ครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านได้เมตตาทำบุญอุทิศส่วนกุศลเปิด
แดนโลกธาตุ  โดยพระกริ่งชุดนี้มีนามว่า  ” กริ่งจักรวาล “

ส่วนรูปแบบพระกริ่งจักรวาลนั้น ได้นำพระกริ่งรัชกาลมาเป็นแบบ  แล้วให้ช่างปั้นหุ่นเทียน
ขึ้นมาใหม่ และได้ปรับเปลี่ยนตรง พระหัตถ์ด้านขวาจากคว่ำเป็นหงาย หมายถึง เป็น
ปางประทานพร

 

                              จำนวนจัดสร้าง

1.   เนื้อทองคำ                                    12   องค์
2.   เนื้อเงินก้นทองคำ                         32   องค์
3.   เนื้อนวะก้นเงิน.                              55   องค์
4.   เนื้อทองแดงเถื่อนก้นทองแดง      173  องค์
5.   เนื้อเงินก้นทองคำองค์ต้นแบบ       1    องค์