ล็อกเก็ตสี่เหลี่ยม

 

ล๊อกเก็ตรุ่นนี้ได้รับการบรรจุสุดยอดมวลสารอันศักสิทธิ์ โดยได้บรรจุ ผงธูปเสกโดยพระอาจารย์มั่นโดยหลวงปู่ท่านได้ไปเอาด้วยองค์ท่านเองที่ภูหล่น ทั้งยังได้ บรรจุจีวร ที่หลวงปู่ท่านได้ครองกายท่านเกือบ 20 ปี พร้อมทั้ง บรรจุเกศา ของหลวงปู่ ทำให้ล๊อกเก็ตนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งที่ได้บรรจุมวลสารมหามงคล และหลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิต จึงทำให้ล๊อกเก็ตชุดนี้มีพุทธคุณสูงส่ง

 

 

 

 

*** ความเป็นมาของผงธูปเสกอาจารย์มั่น *** ประมาณต้นปี พ.ศ. 2552 หลวงปู่ท่านได้ไปกราบรูปปั้นพระอาจารย์มั่นที่หน้าปากถ้ำที่ภูหล่น อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่นท่านใช้บำเพ็ญเพียรภาวนาเมื่อครั้งในอดีต หลังจากนั้นหลวงปู่ท่านได้ให้ลูกศิษย์ที่ติดตามเข้าไปเอากระถางธูปใบหนึ่ง แล้วให้เอาผงธูปที่อยู่ในกระถางธูปใบนั้นออกมา และได้นำใส่ถุงนำกลับมาด้วย หลวงปู่ท่านได้เอ่ยว่า ผงธูปนี้ศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์มั่นท่านได้ทำไว้แล้ว และหลวงปู่ท่านได้ให้ลูกศิษย์เก็บรักษาไว้ หลังจากได้ผงธูปกับหลวงปู่แล้วเป็นเวลา 6-7 ปี ที่ได้เก็บรักษาผงธูปนี้เอาไว้ ยังไม่ได้เอาไปบรรจุหรือ ทำพระรุ่นไหนออกมาเลย กระทั่งเมื่อถึงปี 2558 ถึงเวลาแล้วที่ผงธูปนี้ได้ถูกบรรจุลงในล๊อกเก็ตรุ่นนี้เป็นรุ่นแรก วันอธิษฐานจิต ล๊อกเก็ตรุ่นนี้ได้รับการอธิษฐานจิตพร้อมกับเหรียญเหนือบารมี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2558  เป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายของวัดป่าดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ก่อนที่หลวงปู่ท่านจะย้ายไปพำนักที่วัดป่าวิมุติธรรม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

 

 

จำนวนจัดสร้าง

1. ทองคำ จำนวน  21  องค์

2. นาก      จำนวน  12  องค์

3. เงิน        จำนวน  104  องค์

4. ทองแดง     จำนวน  1  องค์