เหรียญประทานพร

 

เหรียญประทานพร ศิษย์ร้อยเอ็ดได้ขออนุญาติหลวงปู่จัดสร้าง โดยได้ทำเป็นเหรียญทรงเสมา หลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตให้ในวันพุธที่ 20 ม.ค. 2559 หลังจากที่หลวงปู่ท่านได้อธิษฐานจิตเสร็จแล้ว หลวงปู่ท่านได้เมตตาแจกเหรียญในตอนนั้นเลย

 

 

 

 

จำนวนจัดสร้าง

1. เนื้อทองคำลงยาหลังเรียบจาร 3 เหรียญ

2. เนื้อทองคำลงยา 20 เหรียญ

3. เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำ 20 เหรียญ

4.เนื้อเงินลงยา 99 เหรียญ

5. เนื้อนวะ 12 เหรียญ

6.เนื้อทองแดงนอก 500 เหรียญ

7. เนื้อทองเหลือง 2,500 เหรียญ

 

 

 

 

 

ปล.  เฉพาะเนื้อทองเหลืองที่ตอกแต่โค๊ตไม่ตอกหมายเลข นอกนั้นตอกทั้งโค๊ตและหมายเลขกำกับ