พระชัยวัฒน์ กัมมัฏฐาน

 

พระชัยวัฒน์กัมมัฏฐาน ได้ขออนุญาตจัดสร้างเพื่อถวายหลวงปู่ในงานกฐินปี 2559 รูปแบบค่อนข้างจะใหญ่กว่าพระชัยวัฒน์ทั่วไป เป็นพิมพ์เศียรโล้นปางสมาธิ ส่วนกรรมวิธีจะใช้การหล่อแบบหล่อเหวี่ยง พระชัยวัฒน์รุ่นนี้ได้ทำการปลอกผิวพระทุกองค์ ทุกเนื้อ ทำให้ดูสวยงามยิ่ง พระชัยวัฒน์กัมมัฏฐาน ได้มีการจัดสร้างเนื้อพิเศษคือเนื้อ ทองคำขาว เป็นรุ่นแรกและ รุ่นเดียวในวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงทั้งหมดยังไม่เคยมีการจัดสร้างเนื้อนี้เลย แม้ใน วัตถุมงคลคณาจารย์อื่นยังแทบไม่เคยพบเจอเลย

 

 

วันอธิษฐานจิต พระชัยวัฒน์กัมมัฏฐาน หลวงปู่ท่านได้เมตตาอฐิษฐานจิตในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 พร้อมกับปรกกัมมัฏฐานและพระทวาราวดี

 

จำนวนการจัดสร้าง

1. พระชัยวัฒน์เนื้อทองคำขาว 12 องค์

2. พระชัยวัฒน์เนื้อทองคำ 13 องค์

3. พระชัยวัฒน์เนื้อนวะเปียกทอง 21 องค์

4.พระชัยวัฒน์เนื้อนวะ 53 องค์

5. พระชัยวัฒน์เนื้อเงิน 71 องค์

6. พระชัยวัฒน์เนื้อสัมริด 577 องค์