พระกริ่งปวเรศ

 

 

พระกริ่งปวเรศ เป็นพระกริ่งที่ 2 ของคณะศิษย์อเมริกาจัดสร้าง โดยใช้ลักษณะ พิมพ์ทรงของพระกริ่งวัดบวรมาเป็นแบบ การเตรียมชนวน พระกริ่งปวเรศ ได้นำชนวนของพระกริ่งวิมุติธรรมมาเป็นชนวนหลัก แล้วได้ผสม โลหะทั้ง 9 เพื่อให้ได้เป็นนวะโลหะชั้นยอดเพิ่มเข้าไป ทำให้พระกริ่งรุ่นนี้ ดีทั้งนอก ดีทั้งใน การหล่อ พระกริ่งปวเรศ ได้ทำการหล่อในวันศุกร์ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม 2558  ซึ่งเป็นวันธงชัย ส่วนการหล่อนั้นได้ทำการหล่อ แบบหล่อเหวี่ยงและได้ทำการปลอกผิวพระทุกองค์

อธิษฐานจิต  วาระที่ 1 พระกริ่งปวเรศหลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 2559

อธิษฐานจิต  วาระที่ 2 พระกริ่งปวเรศไดรับการอธิษฐานจิตอีกวาระหนึ่งในวันพุธที่ 20 ม.ค. 2559

อธิษฐานจิต  วาระที่ 3 พระกริ่งปวเรศได้รับการอธิษฐานจิตอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 ก.พ. 2559 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน

 

จำนวนการจัดสร้าง

1. เนื้อทองคำ 3 องค์

2. เนื้อเงินก้นเงิน 12 องค์

3. เนื้อนวะก้นเงิน 24 องค์

4. เนื้อเงินต้นแบบ 1 องค์

 

 

  ปล.  พระกริ่งปวเรศเป็นพระกริ่งที่ 2 ในชุดพระกริ่งไตรเทพต่อจากพระกริ่งวิมุติธรรมและได้อธิษฐานจิตพร้อมกับพระกริ่งวิมุติธรรม