พระทวารวดี

 

พระทวารวดี หลวงปู่แสง จันดะโชโต จะใช้ศิลป์ยุคทวารวดีมาเป็นต้นแบบ องค์พระค่อนข้างใหญ่ กรรมวิธีการหล่อแบบโบราณ เนื้อเงินปลอกผิว ส่วนเนื้อนวะปลอกผิวแล้วขัดด้วยยาแดง
พระทวารวดี หลวงปู่่านได้เมตตาอธิษฐานจิต ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 พร้อมทั้งพระชัยวัฒน์และพระนากปรกกัมมัฏฐาน

 

 

จำนวนการจัดสร้าง
1.  เนื้อเงิน  12  องค์
2.  เนื้อนวะ  22  องค์

 

 
 
ปล.  จำนวนจัดสร้างทั้งหมด จะมีแค่ 2 เนื้อ เท่านั้น