ล็อกเก็ตกัมมัฏฐาน

 

 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างล็อกเก็ตกัมมัฏฐาน เพื่อนำไฟฟ้า 3 เฟส เข้าวัดป่าวิมุติธรรมาราม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยล็อกเก็ตรุ่นนี้ ได้นำภาพถ่ายตอนหลวงปู่ท่านมีอายุได้ 37 ปี นำมาเป็นแบบแล้วทำเป็นภาพขาวดำ โดยล็อกเก็ตจะมี 2 ขนาดคือ พิมพ์ใหญ่ กับ พิมพ์เล็ก ส่วนในการขออนุญาต ได้ทำการขออนุญาตหลวงปู่ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยองค์หลวงปู่ท่านอนุญาตให้จัดสร้างได้ มวลสารมงคลที่ได้บรรจุในล็อกเก็ตรุ่นนี้ คือ 1. จีวรครองกายหลวงปู่ 2. เกศาหลวงปู่ 3. ผงธูปพระอาจารย์มั่น ล็อกเก็ตกัมมัฏฐานนี้ มี 2 ขนาดคือ พิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก แล้วยังมีพิมพ์พิเศษคือ เป็นล็อกเก็ตสองหน้าแล้วหุ้มด้วยทองคำ มีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก พิมพ์เล็ก : ได้ให้ช่างทำตัวถัง โดยการขึ้นรูปและแกะยันต์ด้วยมือ มีหูในตัว พร้อมทั้งห่วงเชื่อม และตอกโค็ตเอาไว้ตรงห่วงเชื่อม จะมีเฉพาะตัวถังทองคำเท่านั้น พิมพ์ใหญ่ : จะเป็นตัวถังเงิน กับ ตัวถังทองแดง ตัวถังจะเป็นปั๊มหลังเรียบและแกะยันต์ที่ด้านหลังด้วยมือ วันอธิษฐานจิต หลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตในวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 14.30 น.

 

 

จำนวนการจัดสร้าง ล็อกเก็ตพิมพ์ใหญ๋ :

1. ล็อกเก็ตสองหน้า 2 องค์

2. ล็อกเก็ตตังถังเงิน 5 องค์

3.ล็อกเก็ตตัวถังทองแดงชุบนาก 23 องค์

 

 

ล็อกเก็ตพิมพ์เล็ก :

1. ล็อกเก็ตสองหน้า 3 องค์

2. ล็อกเก็ตตัวถังทองคำ 29 องค์