จังหันเช้า ที่แม่น้ำสองสี

 

 

เมื่อเช้า วันที่ 13 กรกฏาคม 2557 เวลาประมาณ 04:00 น. หลวงปู่ได้ออกเดินทางจากวัดป่าดงสว่างธรรม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมกับลูกศิษย์จำนวนหนึ่ง เพื่อไปจังหันเช้าที่ศาลาริมน้ำ แม่น้ำสองสี อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พอจังหันเรียบร้อย สักครู่หนึ่ง หลวงปู่ท่านก็ได้เดินทางกลับวัดป่าดงสว่างธรรม