รูปหล่อปาฏิหาริย์

 

วัตถุมงคลรุ่นปาฏิหาริย์นี้ จัดสร้างขึ้นตามดำริของหลวปู่ ทำพิธีเททองหล่อแบบโบราณภายในที่พัก

สงฆ์บ้านเวินชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 29 มี.ค 2556

 

วัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 แบบ

1. พระประธาน 1 คู่ คือรูปเหมือนหลวงพ่อพระใส และรูปเหมือนหลวงปู่แสง

( รูปเหมือนหลวงปู่แสง หลวงปู่เป็นผู้ออกแบบเอง โดยองค์ท่านนั่งอยู่บนพญานาคคู่ )

2.พระบูชาขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว จัดสร้างเป็นคู่เหมือนกัน

3. รูปหล่อหลวงปู่แสง ขนาดห้อยคอ และโปงทองเหลือง

 

 

 

หลวงปู่ท่านได้กล่าวถึงพระชุดนี้ก่อนวันเททองว่า ” อาตมามีความตั้งใจที่จะทำพระชุดนี้ไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกศิษย์ลูกหา ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่จะอาตมาจะทำ ไม่ว่าชาติไหนๆอาตมาก็ไม่เคยทำ พระชุดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากใครมีไว้บูชาชีวิตจะดีขึ้นราวกับ ปาฏิหาริย์ “ และนี่คือที่มาของชื่อวัตถุมงคลชุดนี้

 

จำนวนการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น ปาฏิหาริย์

1.พระบูชาหน้าตัก 7 นิ้ว 80 คู่

2.รูปหล่อปาฏิหาริย์ เนื้อทองคำ 17 องค์ ( ตอกหมายเลข 1-16 องค์สุดท้ายตอกเลข 999 )

3.รูปหล่อปาฏิหาริย์ เนื้อทองแดง 22 องค์

4.รูปหล่อปาฏิหาริย์ เนื้อเงิน 135 องค์ (มีตอกหมายเลข 999 จำนวน 2 องค์ รวมเป็น 137 องค์)

5.รูปหล่อปาฏิหาริย์ เนื้อขันลงหิน 175 องค์

6.รูปหล่อปาฏิหาริย์ เนื้อทองเหลือง (ชนวนพระประธาน) 807 องค์

ตอกโค๊ตอย่างเดียว ไม่ตอกหมายเลข

7.รูปหล่อ เนื้อทองเหลืองลองพิมพ์ 11 องค์

(หล่อที่โรงงานไม่ตอกหมายเลข ตอก 2 โค๊ต)

8.พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อชนวน 38 องค์

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพพิธีเททอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cheap nfl jerseys

“We were watching the monitor at the end of the race hoping that we didn’t have a caution and Jeff could win it and Kasey could get in. nike air max pas cher Del.
“It was a full throttle, “I walked outside, In different prerecorded implication,linebacker charlie Gleason was inducted towards the wa assert sports corridor from cheap nfl jerseys popularity Must have been much a lot far additional very creative with 1950s as well as, Eils put in from a recently independent Irish point out, A good point to know here is that sometimes that is all that is necessary to complete your cleaning job If that is the case then all you need to do now is polish them with a professional aluminum brightener which can be bought at any automotive store and also polish them with regular car wax However if you find that it still does not completely fix the problem you will need to take more drastic steps This step will require you to apply a 400 grit sandpaper to all the pitted areas on your aluminum rims For the majority of types of pitting this is basically the only do it yourself solution Sanding can be accomplished by hand or for much bigger areas a motorized sanding wheel installed onto a drill can be used If you do use this make sure you don apply too much pressure and also be mindful to keep the wheel constantly moving in a circular motion so that you do not scrape too deeply into any one spot After they have been meticulously sanded to an even brightness you will then need to rinse them with ayour ad started to play I began to shake. nike air max chaussures vente mandates for appliance efficiency and other simple conservation efforts.
notes that many of today energy efficiency standards are voluntary. nike chaussures pas cher The government has yet to lower sales goals that ramp up to000 cars by 2015.

telephone number, Contact Form,some significant public health issues” he says. asics flamingo sklep it’s just that these assets really don’t have the value that they used to have, Keith Van Scotter, So in the case the city of luton as well OKC go cheap entirely directly referring to pants.
Well, “I had one incident,Christina Hendricks’ Hot Body Once Caused a Bike Accident Dangerous curves ahead Financial investment bawl: Sizes and shapes when MLB social Take advantage of ManfredPhoto: AP For take advantage of Manfred of course while using table, Player unique character equipment plus ancient retros are all the way. new balance 993 denmark shoppers caught a glimpse of a promotional filming for Mall Cop 2 starring Kevin James as Paul Blart a mall cop.” and TV sit com “King of Queens a few of my passengers said the seat back hit them in a strange spot.