เหรียญฐานะ

เหรียญฐานะ

เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่หลวงปู่ท่านได้ดำริให้ คณะศิษย์ล่ำซำสร้างมาถวาย โดยสร้างและทำพิธีอธิษฐานจิตพร้อมกับเหรียญโต๊ะหมู่ ญาณวโร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหรียญรุ่นนี้หลวงปู่ท่านได้เมตตา บอกให้คณะศิษย์แขวนกรอบรูปเหรียญฐานะไว้บริเวณกุฏิของท่าน

ที่วัดป่ามโนรมณ์สมประสงค์ (ภูทิดสา)  จ.อำนาจเจริญ

 

 

 

จำนวนการจัดสร้างเหรียญฐานะ มีดังนี้

1. เหรียญเนื้อทองคำ           12   เหรียญ

2. เหรียญเนื้อทองคำ หลังเรียบจาร        9     เหรียญ

3. เหรียญเนื้อเงิน     100    เหรียญ

4. เหรียญเนื้อนวะโลหะ        60   เหรียญ

5. เหรียญเนื้อทองแดง       200         เหรียญ

6. เหรียญเนื้ออัลปาก้า       5,980      เหรียญ

7. เหรียญเนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก ตอกหมายเลข 9 เก้าตัวรอบเหรียญ      5   เหรียญ

8. เหรียญเนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก ตอกหมายเลข 9 เก้าตัวรอบเหรียญ หลังเรียบจาร   1 เหรียญ

9. เหรียญเนื้อทองแดงหูตัน     1     เหรียญ

10. เหรียญเนื้ออัลปาก้าหูตัน    1    เหรียญ

 

 

 

เหรียญรุ่นนี้ ได้เกิดมีปรากฏการณ์อัศจรรย์พร้อมกับเหรียญโต๊ะหมู่ เพราะอยู่ในพิธีดียวกัน และถวายพร้อมในวันเดียวกัน หลวงปู่ท่านได้กล่าวว่า 

“ได้เกิดลำแสงสีขาวแผ่กระจายออกมาจากลังเหรียญฐานะและเหรียญโต๊ะหมู่ เป็นลักษณะแสงวิ่งกระจายเป็นวงกลม มองเห็นด้วยตาเนื้อ (ตาเปล่า) เหตุการณ์นี้ ได้เกิดติดต่อกันถึง 3 คืน”

หลวงปู่ท่านยังได้กล่าวอีกว่า  “นี่เป็นครั้งแรกของอาตมา นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจยิ่ง”

 

 

 

พิธีทำลาย บล็อก – โค๊ต