Author Archives: pajosuri

พระอุปคุต คหบดี

  อมตะวาจา.. “ทุกอย่างบนโลกนี้มันมีเวลาของมัน ถ้ายังไม่ถึงเวลา ทำยังไงก็ไม่มา เมื่อถึงเวลาแล้ว ยังไงก็ต้องมา” พระกริ่งอุปคุตคหบดี ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562 ที่วัดพุทธรัต นะวนาราม จ.เชียงใหม่ พระกริ่งอุปคุตคหบดี เป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกและรุ่นเดียวของหลวงปู่ ตั้ง แต่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลมา นับตั้งแต่วัตถุมงคลรุ่นแรกจวบจนปัจจุบันนี้เกือบ 30 ปี บัดนี้ถึงเวลาแล้ว หลวงปู่ท่านเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างพระอุปคุตคหบดีนี้ขึ้นมา  พระอุปคุต คหบดี มีพุทธคุณครอบจักรวาล เด่นทางด้านโภคทรัพย์ โชคลาภ ทรัพย์สมบัติ ทั้งยังปกป้อง ภัยพิบัติทั้งปวง ถึงเวลาที่เหมาะสม พระกริ่งอุปคุตคหบดีจึงได้จุติขึ้นมา ดั่งที่หลวงปู่ท่าน ได้กล่าวไว้   “เมื่อถึงเวลาแล้ว ยังไงก็ต้องมา “   … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on พระอุปคุต คหบดี

เหรียญสุขแสนกัลป์

      เหรียญสุขแสนกัลป์  (สุขแสนกัป ทรัพย์แสนกัลป์) บ่ายวันอาทิตย์ที่  19 พ.ค. 2562  หลวงปู่ท่านมีดำริให้อนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล แล้วให้นำมาถวายที่   วัดพุทธรัตนวนาราม   จ.เชียงใหม่ หลวงปู่แสงท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า    “วัตถุมงคลของอาตมา เมื่อได้อธิษฐานจิตดีแล้วพุทธคุณนั้น จะคงฤทธิ์ไว้ตลอด เหมือนเชือกที่ตึงแล้วไม่มีหย่อน ต่อให้เอาไปฝังดินไว้เป็นกัปเป็นกัลป์ก็ไม่ มีวันจืดวันจาง” สุขแสนกัป ทรัพย์แสนกัลป์ ได้นำพยางค์แรกคือ “ สุข “ และสองพยางค์สุดท้ายคือ”แสนกัลป์” นำมารวมกัน จึงเป็นที่มาของเหรียญรุ่นนี้ว่า “สุขแสนกัลป์” คือสุขชั่วกัปชั่วกัลป์   การจัดสร้าง เหรียญสุขแสนกัลป์หลวงปู่แสง ได้ทำการแกะแม่พิมพ์แบบแกะสด โดยนายช่างที่เคยฝากผล งานเหรียญดังที่คลาสสิคเอาไว้มากมาย เน้นงานลายเส้น … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on เหรียญสุขแสนกัลป์

เหรียญสุขแสนกัลป์

                 

Posted in Uncategorized | Comments Off on เหรียญสุขแสนกัลป์

พระอุปคุต คหบดี

                                           

Posted in Uncategorized | Comments Off on พระอุปคุต คหบดี

ล็อกเก็ตเยาวราช

  ล็อกเก็ตเยาวราชได้รับการจัดสร้างโดย    คุณปธิกร   ขันธะรี   เจ้าของห้างทองเยาวราช อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ  ศิษย์ที่ดูแลรับใช้หลวงปู่ และได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียว ที่ได้รับการอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่แสง จันดะโชโต ที่  วัดป่าพุทธรัตนวนาราม   ต.ปิ่งโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่    14 ก.พ. 2562    นับได้ว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกขององค์หลวงปู่ที่ได้ออกจากวัดแห่งนี้   ล็อกเก็ตเยาวราชได้รับการบรรจุมวลสารสำคัญยิ่งแห่งวงศ์กัมมัฏฐาน 1. โลหิตธาตุหลวงปู่แสง 2. เกศาหลวงปู่แสง 3. อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น 4. อัฐิธาตุหลวงปู่ฝั้น 5. โลหิตธาตุหลวงตามหาบัว 6. เกศาหลวงปู่แหวน 7. เกศาหลวงปู่ชอบ 8. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on ล็อกเก็ตเยาวราช

เหรียญเหนือบารมี

เหรียญเหนือบารมี   บ่ายวันพฤหัสที่ 10 ก.ย. 2558  หลวงปู่ท่านได้มีดำริมาว่า  ให้ไปจัดสร้างเหรียญมาถวายท่าน เพื่อการแจกในงานกฐินประจำปีที่วัดป่าดงสว่างธรรม เมื่อได้รับมอบหมายในการสร้างเหรียญจากหลวงปู่แล้ว  จึงรีบดำเนินการทันทีและได้จัดสร้าง มาเป็น 2 แบบคือ เหรียญปั๊มนั่งเต็มองค์  และ  ล๊อกเก๊ตพิมพ์สี่เหลี่ยมนั่งเต็มองค์ เหรียญเหนือบารมี หลวงปู่แสง จันดะโชโต ได้จัดสร้างพร้อมกับล๊อกเก๊ตบรรจุผงธูปอาจารย์มั่น เหรียญรุ่นนี้ได้จัดสร้างถวายหลวงปู่ เพื่อแจกในงานกฐินปี 2558 ที่วัดป่าดงสว่างธรรม และเหรียญเหนือบารมีกับล๊อกเก๊ตนี้ เป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายของวัดป่าดงสว่างธรรม ก่อนที่หลวงปู่ ท่านจะย้ายไปพำนักที่ วัดป่าวิมุติธรรมาราม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เหรียญเหนือบารมี ได้อธิษฐานจิตในวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2558  พร้อมกับ  ล๊อกเก๊ตสี่เหลี่ยม จำนวนจัดสร้าง … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on เหรียญเหนือบารมี

เหรียญหล่อเทพศรัทธา

    คณะศิษย์หลวงปู่ได้มีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันว่า น่าจะทำเหรียญรุ่นหนึ่งถวายหลวงปู่เพื่อเป็น การบูชาคุณครูอาจารย์  จะเป็นการร่วมสร้างรวมศรัทธาของศิษย์ทุกท่าน เนื่องจากที่ผ่านมาจะเป็น การสร้างของแต่ละบุคคลมากกว่า เมื่อเห็นพ้องต้องกันคณะศิษย์จึงเข้ากราบเรียนและขออนุญาตหลวงปู่ในการจัดสร้าง หลวงปู่ท่าน ได้พิจารณาแล้วก็อนุญาตให้สร้างได้  พร้อมทั้งได้เอ่ยวาจาทันทีว่า   ” เหรียญนี้อาตมาเห็นแล้วว่าดี ตั้งแต่ยังไม่ทันได้สร้าง ไม่ต้องเสกก็ขลังแล้ว  เป็นเหรียญรวมศรัทธาสามัคคีของลูกศิษย์อาตมา          ใครอยากได้ของดีให้พากันจองเอาเด้อ “    หลวงปู่ท่านได้เอ่ยวาจาต่อหน้าญาติธรรมและแม่ขาวในวัด แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญของเหรียญหล่อรุ่นนี้ เมื่อหลวงปู่ท่านได้อนุญาตแล้ว ก็เริ่มดำเนินงานโดยมีการลงความเห็นกันว่า จะทำเป็นเหรียญหล่อ โบราณรูปทรงไข่นั่งสมาธิเต็มองค์  เพื่อให้รูปแบบแตกต่างจากเหรียญหล่อรุ่นอื่น จึงนำรูปหลวงปู่ ตอนท่านอายุ 70 กว่ามาเป็นต้นแบบ แล้ววางหูเหรียญเป็นแบบหูขวาง หลังจากได้รูปแบบลงตัวแล้วจึงได้จัดหาช่างปั้น โดยช่างปั้นเหรียญหล่อเทพศรัทธาคือทายาทของ อ.มาลี … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on เหรียญหล่อเทพศรัทธา

พระผงฤทธิ์โชค

  พระผงฤทธิ์โชค จัดสร้างมา 2 แบบพิมพ์ คือ พิมพ์สมเด็จพระประธาน และพิมพ์พระพุทธนั่งสมาธิบนฐานบัวในซุ้มเรือนแก้วมีอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา ส่วนใหญ่คนจะชอบเรียกพระพุทธพิมพ์นี้ว่า พระพิมพ์ขุนแผน เจตนาของผู้สร้าง ต้องการให้พระชุดนี้ศักดิ์สิทธิ์และมีพุทธคุณสูงตั้งแต่เป็นมวลสาร จึงหามวลสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ มีคุณวิเศษในตัว จึงสรุปมาเป็น 2 เนื้อคือ เนื้อที่ทำจากเม็ดพุทธรักษา และ เนื้อกะลามหาอุตม์ เนื้อหามวลสาร มวลสารของพระผงฤทธิ์โชค ได้รวบรวมชนวนมวลสารคณาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เพื่อนำมาผสมลงไปเอาเนื้อนำไปหุงและหมักเนื้อตามแบบโบราณ ทำให้ได้เนื้อที่สวยแน่นและนุ่มตาเป็นอย่างมาก  โดยไม่มีส่วนผสมของเคมี สี หรือกาวใดๆทั้งสิ้น ผงฤทธิ์โชคแบ่งแยกออกเป็น 2 เนื้อ คือ เนื้อเม็ดพุทธรักษาและเนื้อกะลามหาอุตม์ ซึ่งเป็นเนื้อที่มีคุณวิเศษในตัวอยู่แล้ว ยิ่งได้รับการอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่แสง จันดะโชโต ยิ่งทำให้ชุดพระผงฤทธิ์โชคนี้ มีพุทธคุณครอบจักรวาล ทั้งมหาลาภ มหาอุตม์ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on พระผงฤทธิ์โชค

สมเด็จแสงจันทร์108

  พระสมเด็จแสงจันทร์ 108 ได้จัดสร้างโดย พระอาจารย์ก้อง จัตตะวิโล เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปเป็น ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในวัดป่าอรัญญาวิเวก นี่คือสุดยอดพระสมเด็จอีกหนึ่งรุ่นที่ต่อแต่นี้ไป จะทรงด้วยคุณค่าและจะเป็นที่แสวงหาของศิษยานุศิษย์ทั้งในและนอกประเทศ การจัดสร้าง พระสมเด็จแสงจันทร์ 108 ได้จัดสร้างพร้อมทั้งกดพิมพ์ภายในวัดทั้งหมด โดย พระอาจารย์ก้อง ได้เป็นผู้กดพิมพ์เองทั้งหมด ส่วนแบบพิมพ์ได้ใช้สมเด็จเพ็ชรมาเป็นต้นแบบในการถอดพิมพ์ ส่วนด้านหลังได้ฝังตะกรุดเงินโดยมีอังสะที่หลวงปู่ท่านมอบให้ม้วนอยู่ด้านในอีกที   ชนวนมวลสาร 1. มูลหลวงปู่ 2. ข้าวก้นบาตรหลวงปู่ ( เหลือกินเหลือใช้ ) 3. กล้วยก้นบาตรหลวงปู่ ( อุปสรรคทุกอย่างจะเป็นเรื่องกล้วยๆ ) 4. ผงพุทธคุณ 108 ที่สะสมจากครูอาจารย์หลายองค์ 5. อิฐสิมโบราณ 300 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on สมเด็จแสงจันทร์108

รูปหล่ออโรคยา

      รูปหล่ออโรคยา คณะทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลหัวตะพาน นำโดย น.พ.สมฤทธิ์  เวียงสมุทร ได้เข้ากราบเรียน หลวงปู่แสง  จันดะโชโต ว่ามีเจตจำนงค์ที่จะขออนุญาตจัดสร้าง พระบูชาและรูปเหมือนขนาดห้อยคอ หลวงปู่อนุญาตให้จัดสร้างได้  ทั้งยั้งมีความเมตตาตั้งชื่อรุ่นให้ว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา” นับได้ว่า เป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่หลวงปู่ท่านเมตตาได้ตั้งชื่อรุ่นให้ ครบรอบงานทำบุญโรงพยาบาลหัวตะพานในวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560  ทางโรงพยาบาลหัวตะพาน ได้นิมนต์หลวงปู่มาเป็นประธาน พร้อมทั้งได้เตรียมวัตถุมงคลทั้งพระบูชาและรูปเหมือนขนาดห้อยคอ ไว้ในพิธีด้วยเพื่อให้หลวงปู่ท่านอธิษฐานจิต หลวงปู่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตในวันนั้นเลยเท่ากับว่า รูปหล่อรุ่นนี้ได้อธิษฐานจิตที่โรงพยาบาลให้สมดั่งชื่อว่า  อโคยา ปรมา ลาภา ส่วนพระบูชารุ่นอโรคยาจะมีขนาดเดียวคือ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว  งานปั้นโดย อ.กิตติชัย  ตรีรัตน์วิชชา … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on รูปหล่ออโรคยา