เวปไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นมาเนื่องจากในขณะนี้  วัตถุมงคลของ หลวงปู่แสงจันทร์  จันดะโชโต ( หลวงปู่แสง  ญาณวโร )  กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  และมีมากรุ่น  ในอดีตนั้นการสะสมจะอยู่ในเฉพาะพื้นที่  แต่ในปัจจุบันนี้การสะสมได้ขยายวงกว้างไปมาก  ทั้งในส่วนภูมิภาคและในส่วนกลาง  ดังนั้นคณะศิษย์ล่ำซำจึงได้จัดทำเวปไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำวัตถุมงคลรุ่นต่างๆของหลวงปู่  มารวบรวมไว้เพื่อ  ให้เป็นแนวทางในการสะสมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในด้านวัตถุมงคลไว้ให้มากที่สุด  หรือผู้ที่จะหาข้อมูลของวัตถุมงคลในแต่ละรุ่น

ดังนั้นทางคณะศิษย์ล่ำซำ  จึงพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุด  นำมาลงเป็นวิทยาทานในการเก็บสะสม  เพื่อให้เป็นแนวทางที่ถูกต้อง  ส่วนวัตถุมงคลที่ได้นำมาลงในเวปไซต์นี้แล้ว  เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นที่สุด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์นี้  ทางทีมงานจะพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติม  ของวัตถุมงคลในแต่ละรุ่นต่อไป  และกลั่นกรองข้อมูลให้ถูกต้อง  เพื่อให้เป็นมาตราฐานในการเก็บสะสมวัตถุมงคลของ  หลวงปู่แสงจันทร์  จันดะโชโต ต่อไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง

คณะศิษย์ล่ำซำและทีมงาน